Nei, du har faktisk ikke forkjørsrett når du sykler her.

Det aktuelle krysset.

I løpet av episode 9 kom vi inn på en litt uvanlig hendelse. En syklist krysset bilvei og ble påkjørt av en bil – og kan nå oppleve å bli bøtelagt.

I avisen Fædrelandsvennen kan man lese om ulykken. Syklisten, som ifølge avisen ikke ble alvorlig skadet, står i fare for å bli bøtelagt etter å ha vært den som brøt vikeplikten.

Kjørt ned – og bøtelagt? Hvordan henger dette sammen? Her må det googles. På Trygg Trafikks nettsider finner man svaret. Om «Sykling på gang- og sykkelveier» står det følgende:

Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei.

Videre om «sykling på gangfelt» (vår utheving):

Det er tillatt å sykle over gangfelt, men husk at bilistene ikke har vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående der bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du faktisk gå av sykkelen og trille den.

Det er kanskje ikke åpenbart at man som syklist har vikeplikt når man krysser bilvei. Vi kjørte en uformell undersøkelse på Instagram. 1 av 3 av de som svarte mener man kan sykle over her med forkjørsrett.

Men nei. Man kan ikke det. Pass på det neste gang du skal ut på trening og må sykle deg ut av byen for å komme til de fine landeveiene.